Живот „на кредит“

Изтеглянето на кредит трябва да бъде още един източник на ресурси, който се препоръчва да се използва умерено и рационално.

До преди няколко години достъпът на хора до източниците на финансиране, предлагани от банковите и небанковите институции, беше доста трудно достижим. Тогава властваше максимата, че банките отпускат пари само на тези, които имат пари. Макар да звучи противоречиво, в действителност бе точно така.

Но сегашните условия са различни. Днес ние работим в общество с много високи нива на потребление, с пазари, които нарастват непрекъснато, а бизнесът, продуктите и услугите са глобални. Това позволи на финансовата система от услуги да се разшири изключително много и да предоставя лесен достъп до нея на потребителите.

Но бързото банкиране превърна в лесна плячка консуматорите в обществото. Водени от желанието за придобиване на нов „статус“ на притежатели на изобилие от парични средства, правилното изчисление и разпределение на бюджета се затрудни. Достига се до невъзможността да погасят задълженията си. Това може да доведе до непрекъснати нива на задлъжнялост и до прекратяване на възможността за достъп до финансовата система или до други източници на ресурси.

За да се предпазим от тази закономерност, трябва да сме предвидливи. Когато изтеглим конкретна сума, трябва и да измерим бъдещата си способност да погасяваме заема и да търсим най-добрите варианти за лихви и срокове, предлагани от финансовите институции.

Google+ Comments