Как да рекламираме себе си дигитално

Съвременната дигитална комуникация коренно промени начинът, по който хората комуникират помежду си. Ставаме все по-мобилни, все по-леснооткриваеми и все по-социални. Респективно на това всеки от нас, който има вид собствен бизнес или се опитва да придобие известност в определени среди, прави опити да се самопромотира. Понякога тези опити са успешни, а друг път - не. [...]