Добрият служител е най-ценната инвестиция

Добрият служител е най-ценната инвестиция за дадена фирма. Това е факт, но за съжаление много малко работодатели осъзнават това. В България, дори и в големите фирми, продължава да битува схващането, че работодателят благоволява да даде работа на даден човек и да му плаща заплата. Ето защо служителят трябва да му бъде вечно признателен и да [...]