Мотивацията в големите организации

Всяка една организация разполага с определен ресурс, за да извършва своята дейност и да получава максимални дивиденти от това. Но независимо от сферата си на дейност, фирмите не биха оцелели без персонал. Именно затова главна роля изиграват мотивираните служители, които да съдействат за повишаване на добрите резултати.

Под мотивация се разбират всички психологически процеси, които водят до възникване, насочване и трайно възпроизвеждане на доброволни целенасочени действия чрез съзнателната дейност за модел на въздействие и подражание.

Реми Бърк, президентът на суринамската боксьорска асоциация, е идеалният пример за силата на мотивацията. Той е с парализирана дясна ръка в резултат на автомобилна катастрофа и дори в това си състояние Бърк постига множество изключителни постижения. Боецът е участвал в Панамериканските игри и става втори в направлението бокс в тежка категория. Тази толкова положителна човешка история ни показва, че при правилната нагласа всичко е постижимо.

Но мотивацията само при един индивид изглежда далеч по-лесна от това да задържиш интереса и желанието за работа на служители от голямо предприятие. Тази важна задача се пада на мениджъра на фирмата или съответно на отдел „Човешки ресурси“. Ако приемем, че чрез мотивация се цели подобряване на цялостната дейност на организацията и синхронизиране и хармонизиране на всички нейни звена за увеличаване на печалбата и престижа, то всеки мениджър може сам да избере направлението си на поведение и действие спрямо служителите си. Именно затова е важно поставените на ръководни постове да бъдат креативни и бързо да разберат нагласите на персонала.

Google+ Comments