Ползата от ниската финансова култура

Със сигурност високата финансова култура на едно общество говори за степента на развитието му. Колкото по-ниска е тя, толкова по-ниска е и икономическата мощ на една държава. И това така, защото държавата е жив организъм, съставен от множество индивиди със собствени възможности и познания. Всеки член на едно общество, колкото и да не го осъзнава, допринася за цялостното му развитие със своята професионална квалификация, труд, данъци, потребление, консуматорство и т.н.

Когато мнозинството от хората, съставляващи едно общество имат богата финансова култура… или поне средна, то тогава парите, които печелят и успяват да спестяват се завъртат много по-добре. Това задвижва и банковата сфера и икономиката.

Но самите държавни политики, с ясното разбиране на тази закономерност, залагат в учебните си програми още от началните класове теми за банкиране, финансови операции, кредитиране и всякакъв вид информация и знания, които с течение на времето се превръщат в една обща култура, на базата на която се движи една минимална част от икономиката на държавата.

В България това не се случва. В училищата не се е и споменават дори банкови и финансови операции, камо ли да се натрупват и надграждат някакви знания, които да определят отношението ни към заплата и спестявания. У нас битува схващането, че парите трябва да се сложат в банката и така да “печелим” от лихвата. Само че това не е вярно. Никой не печели от лихва (а да не говорим, че тя е повече от нищожна). Парите имат своята полза само тогава, когато са в обръщение. Колкото повече се въртят – толкова повече активи можем да получим от тях.

Когато една държава умишлено не иска обществото й да има висока финансова култура, това говори единствено за една много остаряла и морално и интелектуално, политическа класа (за нашите стандарти доста трудно дори да се нарече класа). По този начин политиците си мислят, че могат да държат обществото в подчинено неразбиране, а в същото време да оперират с европейските фондове и да разпределят едни пари на едни хора.

 

Google+ Comments