Как рискуват разумните хора

Какво е риск? Ако се разровите в учебниците и многото книги, посветени на икономиката и финансите, вероятно ще откриете не едно определение за тази дума…

Аз не искам да ви отегчавам с дълги и протяжни обяснения, които да препрочитате по 5 пъти, преди да вникнете в смисъла им. Затова ще ви дам моето лично определение зя понятието “риск”. Това е “осъзнато действие, което има потенциала да ви донесе бъдещи ползи, но само ако преди това излезете от зоната си на комфорт”.

Много може да се изчете за големи, средни и малко рискови инвестиции. Можете да задълбаете в изчисления за бъдеща и настояща стойност на парите, дисконтови фактори, инфлация,  възвращаемост и т.н. Ако нито една от тези думи обаче не ви е позната, позволете ми да обясня с три кратки изречение как рискуват разумните хора.

fig,grass_green,mens,ffffffПърво, никога не се хвърлят с главата надолу. Ако някой им каже: “Дай да наемем това помещение, виж на к’во хубаво място е, пък после ще решим к’во да го правим…” няма разумен човек, който да се съгласи. Всяко предприето действие, което ще изисква инвестиране на пари от ваша страна, трябва да е обмислено и планирано. Ако ви кажат обаче: “Видях, че дават едно помещение под наем. На супер локация е, всеки ден минават стотици хора оттам. В района няма нито един копирен център. Искаш ли да се пробваме да отворим един?” Това вече звучи по друг начин и си заслужава да се обмисли.

Второ, разумните хора работят с цифри. Ако искат да закупят акции, облигации или дял от дадена фирма, първоначално ще проучат какъв е годишният оборот на това предприятие, каква е била чистата печалба за последните поне 3 години. Така прогнозират по-лесно личните си дивиденти и срока, в който ще си възвърнат вложенията.

Трето, избират внимателно (не)познатите, с които искат да правят бизнес. Най-добре е, ако не всички, то поне болшинство сред тях също да са разумни. Както знаем, малките камъчета обръщат каруцата.

Google+ Comments