Глобалното затопляне е факт!

Какво ни става на нас хората? Защо искаме да превърнем рая в пустиня? Планетата Земя ни е дала всичките си природни ресурси безвъзмездно, а ние не искаме да ги оценим. Постоянно се опитваме да си намерим извинения, за да променим заобикалящата ни среда и така да подобрим живота си. Няма нищо лошо в това да искаме по-добър живот, но на каква цена? Истината е, че планетата ни страда заради неадекватните решения, които взимаме сега, без да мислим за бъдещето й.
Ето как човеците, т.е. ние, причинихме глобалното затопляне

В дългата си история Земята е преминала пред поредица от периоди на охлаждане и затопляне – климатични промени, траещи от десетилетия до милиони години. В определени моменти тя е получавала повече или по-малко слънчева светлина, било то заради процеси под повърхността й или над нея. През последния век обаче промените започнали да се случват твърде бързо и учените не могли да ги обяснят с някакви естествени процеси. Така стигнали до заключението, че хората са виновни.

globalГлобалното затопляне представлява неочаквано бързото повишаване на средната температура на земната повърхност през последния век. Главната причина са емисиите от парникови газове, освободени в атмосферата, които се получават от изгарянето на изкопаеми горива и изсичането на дървета. Всичко започнало със старта на Индустриалната революция и строежа на фабрики, които имат своя „принос“ и за замърсяването на въздуха. Най-често споменаваните парникови газове са добре познатия въглероден диоксид и метана. Заради тях, и не само, слънчевата радиация не може да излезе извън земната атмосферата, остава вътре и така се повишава температурата на Земята.

Вредейки на планетата, вредим и на себе. Крайно време е да го осъзнаем. Ние не можем без нея, тя е нашият дом. Трябва да се погрижим за Земята не в далечното бъдеще, не утре, а днес!

Google+ Comments