Инвестирайте в спомени

Често в телевизионни предавания най-различни икономисти ни дават съвети за това в каква валута да държим спестяванията си или в какво да инвестираме. Ще кажете откъде по време на икономическа криза у хората спестявания. И аз така си мислех, ама се оказа, че били нараснали спестяванията на българите – сигурно царящата несигурност кара хората да се лишават от важни неща, за да имат заделени пари за черни дни. Макар че по-черни във финансово отношение дни от това едва ли биха могли да дойдат. Но нека накратко да ви изложа моите виждания за това как да спестяваме. Да обръщате парите си в долари, не ви съветвам, защото курсът постоянно се мени и никак не е изключен вариантът да ви се наложи да продавате на курс, много по-нисък от този, на който сте ги купили. Златото по принцип е добър вариант, още повече, че в момента цената му постоянно се качва. Но и тук, както при доларите, остава въпросът какво правим, ако ни се наложи спешно да продаваме в момент, когато то се търгува на цени, по-ниски от тези, на които сме го купили. Затова моят съвет е, ако имате пари за спестяване, да си ги държите в левове в банка, на срочен или безсрочен депозит, и да печелите от лихвите – може и да не спечелите кой знае какво, но поне е сигурно, че няма да загубите. Инвестицията в имот също е добър вариант да вложим парите си, ако става въпрос за по-дългосрочна инвестиция – много добър вариант особено в момента, като се имат предвид ниските продажни цени на имотите. И накрая ще ви кажа коя инвестиция смятам за най-сигурна, като се има предвид колко кратък е животът: инвестирайте в спомени, ходете на екскурзии, забавлявайте се.

Google+ Comments