Има и такова нещо… екслибрис

Екслибрисът е нещо, познато най-вече на хората, свързани със света на книгата, изобразителното изкуство и графиката.

Еклибрисът е нещо като подпис върху книгите. Само че не от типа на автограф от автора, а за означаване на собственика. Това е миниатюрна графика, която може да се залепва и е индивидуална за всеки човек.

ExLibrisOpenBookLabel-425Двама души не могат да имат един и същ екслибрис, защото не са един е същи човек. Малко напомня на логата при фирмите. Няма две еднакви.

В миналото много хора са обозначавали така книгите, които им принадлежат.
Самият термин идва от латинското „ex libris“, което означава „из книгите на…“ или „от библиотеката на…“. С днешното бързо тиражиране на печатни книги и стотиците заглавия, които излизат всяка година, есклибрисът някак е загубил авторитетът си. Вече не е толкова трудно и престижно да имаш богата библиотека както преди, но кой знае. Традицията някога може пак да се възроди някой ден.

Google+ Comments