Разнопосочните сигнали и празните хладилници

Много пъти досега в блога си съм говорила за трагичното икономическо състояние на хората в България, за почти умрялата българска икономика и за драматично големия брой безработни. Днес ще се опитам да посоча някои от основните причини за това положение – според мене, разбира се. Пък смятам, макар и лични, разсъжденията ми не са лишени от здрава логика. Няма икономика, има безработица. Веднага възниква въпроса защо. Ами не идват инвеститори у нас, съответно не се създават производства или услуги и съпътстващите към тях работни места. Логично следващия въпрос: А защо не идват инвеститори. Ами не идват, щото кой ходи да си влага парите там, където няма ясни правила, не е сигурно и не се знае дали една икономическа мярка, взета днес, която устройва инвеститора, няма утре да бъде отменена, или обратно, без особена икономическа логика да бъде въведено нещо съвсем ново, което никак не го устройва. Ей това е най-сериозната причина, за да няма сериозни инвестиции у нас – несигурността. А тя се дължи според мен на съгласие на основните политически партии на една последователна линия, която да следваме. Трябва за основните и важните неща, които биха привлекли инвеститори, да има ясна и последователна политика, съгласие. Управляващите – няма значение леви, десни – трябва да дават еднопосочни и постоянни сигнали и да създават усещане за сигурност у хората, решили да вложат парите си у нас и да създадат работни места. Иначе ще си я караме така – ще веем по учрежденията знамената на Европейския съюз, а хладилниците ни ще са като празни шкафове.

Google+ Comments