Орлин Алексиев за транспортна система на града

Столична община, заедно със Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ), председател на Съвета за управление (СУ) на който е общинският съветник Орлин Алексиев, финансират програма за изграждане и реконструкция на транспортната система в София.

Защо развитието на транспортната система е толкова важно за нас?

На първо място, състоянието на пътната инфраструктура е от изключително значение за безопасността на всички, които я използват. Всички сме пределно наясно, че дупките по улиците и дори лошото състояние на тротоарите, са предпоставка за пътнотранспортни произшествия. Ето защо инвестирането в изграждането и поддържането на пътищата е особено важно за всяка една община.

На второ място ще поставя градския транспорт. И тук ще отворя една голяма скоба като кажа, че добрият градски транспорт отразява отношението на местното управление към нивото на замърсяване от прекомерната употреба на автомобили и качеството на въздух и живот в градовете. Вярно е, че не можем да спрем непрекъснатото разрастване на големите градове. Те привличат с възможностите които предоставят за работа и образование и все повече хора се насочват към тях, с идеята да получат по-добра реализация. Ако всички се придвижват с лични автомобили, самото движение би било абсурдно. Ето защо добрият градски транспорт би бил добра алтернатива и единствено решение за тези, които нямат личен такъв. Също така, изграждането на велоалеи и друга инфраструктура за алтернативен, екологичен начин на придвижване би било от полза в месеците, когато климатичните условия позволяват използването му.

Какво прави Столична община във връзка с развитието на транспортната система в града?

Интегрираният подход в транспортния сектор, взаимосвързаността на отделните видове транспорт, които се конкурират и взаимодействат помежду си и допринасят за по-добра здравословна и екологична среда за живот е сред приоритетите на Столична община. Тя изпълнява стратегията си за подобряване и развитие на транспортна система и транспортни комуникации с финансиране от СОПФ на обща стойност от 9,6 млн. лв, съобщи председателят на Съвета за управление на СОПФ Орлин Алексиев. От тях  9,2 млн. лв. са насочени за ремонт на тротоарни настилки на 49 улици. За обновяването на подвижния състав в столичния трамваен транспорт са осигурени 400 хил .лв., с които са закупени 10 употребявани трамвайни мотриси и предстои доставката на още 10 мотриси.

А ти как би предпочел да се придвижваш в градски условия?

Google+ Comments