Как Българската банка за развитие навлиза в новото десетилетие и плановете на Стоян Мавродиев за бъдещето

През 2019 г. Българската банка за развитие отбеляза своята 20-годишнина и заедно с нея – рекордно високи резултати. В рамките на тези двадесет години, ББР успя да се наложи на пазара като важен съюзник на българските предприемачи, осигурявайки лесен достъп до финансиране на предприятия от целия спектър на бизнеса – микро-, малки и средни предприятия, както стартиращи, така и развиващи се. Днес банката притежава активи, надхвърлящи 3 млрд. лв. Намира се сред 10-те банки с най-много кредити към предприятия. Спечели също място и в топ 10 на банките с най-голям капитал в банковата система.

Последните две години от историята на ББР, вече под управлението на Стоян Мавродиев в качеството на главен изпълнителен директор, бяха най-успешните през съществуването ѝ, с огромен скок на активите на банката още през 2018 г. – с 552 млн. лв. в сравнение с предходната година, което ги направи общо 1,5 млрд. евро. През 2019 г. тази стойност нарасна с още 9%. Друго голямо събитие от последните две години бе подписаното с Китайската банка за развитие споразумение за 1,5 млрд. евро – повече от общото количество усвоен ресурс през съществуването на ББР.

Освен ръст на средствата, с които Българската банка за развитие обогати ресурсите си за подпомагане на българския бизнес, видяхме още увеличаване на броя услуги, които предлага. Групата на ББР до 2017 г. включваше Националния гаранционен фонд, който подкрепя на 9100 предприятия от 2008 година до сега (източник: Dnes.bg) и Микрофинансираща институция ДЖОБС. Като част от стремежа си да разшири участието на банката на финансовия пазар, Стоян Мавродиев основа още три дъщерни дружества.

Фондът за капиталови инвестиции, основан през 2018 г., отговори на нуждата от дялов капитал за растеж на българския пазар, като основната му дейност е да осигурява преди набиране на капитал на развиващи се и стартиращи малки и средни предприятия, които имат нужда от средства за развойна дейност, технологично обновление, увеличаване на производствения капацитет и от посредник в усвояването на финансиране от европейски фондове.
Броени месеци по-късно го последваха ББР Факторинг и ББР Лизинг.

ББР Факторинг работи в две направления – на българския пазар и на международния. Стимулира технологичния, общия и икономическия потенциал на предприятията, а на тези, които се занимават и с износ – също и експортния.
ББР Лизинг предлага услуги в допълнение на тези на Българската банка за развитие, като дейността ѝ е особено полезна за фирми в иновационния сектор. Създава условия за ускоряване на растежа и обема на работа и за технологично обновление.

С това ББР се превърна в завършена група, а малките и средните предприятия могат вече да се възползват от пълен набор от финансови услуги.

Успоредно с тази повишена кредитна активност в подкрепа на българското предприемачество, ББР продължава да подкрепя социални инициативи. Една от най-известните е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – мащабен проект, който до този момент е финансирал санирането на над 2200 жилищни блокове. Стоян Мавродиев заяви, че през 2020 г. Българска банка за развитие ще инвестира минимум 15% от кредитния си портфейл в екологични проекти, в това число енергоспестяване и еко иновации. Банката участва и в инициативи, свързани с подпомагането на лица в неравностойно положение, образованието и културата.

Българската банка за развитие остави зад себе си две десетилетия, изпълнени с хиляди успешни инвестиции в помощ на икономическото и социалното развитие на страната. Сега навлиза в 20-те години на 21 век с фокус върху прогреса – своят собствен и този на България.

Google+ Comments