Колко ще ни струва служебното заличаване на фирмите?!

Здравейте! Миналия път ви споделих как бързо, лесно и безплатно успях да пререгистрирам в последната минута преди изтичането на крайния срок ЕТ-то си. Сега обаче предновогодишно съм изправена пред една дилема и реших да я споделя с вас, пък да видим с общи усилия какво ще измислим. Случаят е такъв: преди седем-осем години с една приятелка решихме да започнем съвместен бизнес, регистрирахме ООД, което тогава не беше никак лесно, изискваше се внесен капитал от 5000 лева, и започнахме. По различни причини обаче с тая приятелка не се разбрахме и след около две години общ бизнес прекратихме съдружието си. Аз продължих дейността с новорегистрираното си ЕТ, а това ООД спря дейност и на практика оттогава до днес всяка година пускаме нулеви декларации в данъчна служба. През тези години неколкократно сме мислили за ликвидация на това дружество, за да може да си спестим този ангажимент с подаването на годишните декларации, пък и да не плащаме за годишните финансови отчети. Оказа се обаче, че макар и да не работи от години и да няма никакви задължения към държавата или други фирми, ликвидацията на дружество не е никак лесна работа. Трябва да се назначи ликвидатор, на когото да се плаща заплата и осигуровки за около шест месеца, и други подобни дивотии. Това, за което се колебая в момента, е дали да пререгистрирам това дружество и да продължа с подаването на нулевите годишни декларации и да го закрия някога след години. Или да не го пререгистрирам и държавата да свърши работата по заличаването служебно. Доколкото виждам от статистиката, доста фирми ще постъпят по този начин. Никъде не е казано обаче колко ще струва служебното заличаване на дружествата и се притеснявам накрая да не стане така, че държавата да се окаже най-скъпо платеният ликвидатор.  Чакам вашите съвети и предложения, тъй като не остава много време до крайния срок.

Google+ Comments