Работните позиции

Квалифицирани кадриТвърди се, че в България само около 30 процента от българите са на работно място, отговарящо на квалификацията им. Останалите са все още безработни или са се примирили с липсата на подходяща работа и заемат позиция, изискваща по-ниска квалификация. Това определено крие рискове за работодателя, тъй като ниската квалификация е обвързана с ниско заплащане и служителя може да търси постоянно други алтернативи. Хората с добра квалификация, работещи на по-ниско платена длъжност най-често са вишисти, завършили специалност от ИТ сектора. Кризата и отчаянието кара младите специалисти да си търсят работа с по-ниски изисквания към кадрите. Ако трябва да се направи сравнение чрез сайтовете за обяви за работа, то през 2008 г. месечно са публикувани 50 хиляди обяви и са изпращани 400 хиляди автобиографии, а сегашните данни са 20 хиляди обяви и 1.8 милиона автобиографии. В интернет се публикуват оплаквания, че самите работодатели не се обаждат за интервюта, след като са пуснали обява в онлайн сайт за обяви за работа, а по този начин единствено всяват страх сред настоящите си служителите.
За сравнение с останалите страни от Европейския съюз процентът на работещите на по-неквалифицирана позиция е около 30. Проблемът засяга немалка част от младите българи и може би той е една от причините за повишената емиграция и търсене на работа в чужбина.

Google+ Comments