Когато имате международно вземане – ЕОС Матрикс

Езиковата бариера, културните особености и разликите в законодателствата, са едни от многото предизвикателства, когато става въпрос за международно вземане. В подобни моменти е добре да се обърнете към надежден партньор, който не само ще Ви спести време и пари, ще повиши ликвидността на Вашата фирма, но и ще приложи най-добрите практики, така че да запази добрите взаимоотношения между Вас и Вашите клиенти, а също така ще го направи по разбиращ местните традиции, обичаи, закони и език, начин.

Това е международната финансова група с основен фокус събиране и управление на вземания EOS Group, която разполага с над 7000 висококвалифицирани служители, обслужващи над 20 000 клиента в над 25 държави в Европа и Северна Америка.

В България групата има своето представителство в лицето на ЕОС Матрикс, която оперира на пазара от повече от 15 години. Над 350 обучени професионалисти прилагат над 43-годишния опит в събирането и над 30-годишния опит в изкупуването на вземания на EOS чрез международно приети добри практики и ноу-хау, спазвайки общоприет етичен кодекс.

Ползите от това да използвате услугите на специализирана фирма за управление и събиране на вземания са много. На първо място, тя ви спестява ценен ресурс, който можете да насочите към изпълняването на основната дейност на Вашата компания. И тъй като всяка една фирма се стреми към висока ликвидност, партньорството с колекторска фирма се оказва изключително ползотворно, тъй като нейната основна дейност е да възвърне възможно най-много просрочени вземания. А влезлите обратно средства фирмите използват за оборотни средства, инвестиции, за разширяване на дейността си, развойна дейност и др.

Когато става въпрос за международно събиране на дългове, EOS е най-доброто решение, тъй като услугите на EOS са представени в повече от 180 държави чрез международната партньорска мрежа на групата. EOS гарантира качествено и надеждно обслужване на клиентите, съобразено с местните обичаи, традиции и закони. Висококвалифицираните служители по събиране на вземания прилагат международно приети добри практики и техники за общуване, както и гъвкави решения за просрочилите клиенти, съобразени с индивидуалните особености на тяхното задължение. За ЕОС Матрикс е важно да запази уважението и добрите взаимоотношения между клиентите си и техните клиенти, като се старае да намери най-доброто решение, което да удовлетворява всички страни.

ЕОС Матрикс е съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България, член е на ACA Intl. (USA), Германо-българска индустриално-търговска камара, AmCham, а нейни партньори са банкови и небанкови финансови институции, телекоми, ютилити и търговски компании.

Google+ Comments