Има ли заеми срещу пармезан?

Да, заеми срещу пармезан съществуват и са традиционна практика в някои области на Италия, където се произвежда сиренето пармезан. Поради високата стойност на пармезана и факта, че той трябва да се съхранява при определени условия за продължителен период от време преди да стане готов за продажба, местните фермери често използват сирената си като обезпечение за заеми, които могат да използват за разширяване на дейността си или за преодоляване на краткосрочни финансови трудности.

Този вид кредитиране е бил в практика от средновековните времена и продължава да се използва днес. Основната банка, която предлага такъв вид заеми в Италия, е Credito Emiliano, съкратено Credem. Банката приема блокове пармезан като залог и съхранява сиренето в специализирани складове, докато заемът бъде изплатен.

Google+ Comments