Да живееш на кредит и помощ от ЕОС Матрикс

ЕОС Матрикс е колекторска компания и като такава услугите ѝ са свързани със събиране и управление на просрочени вземания.

През последните години българският пазар се насити с банкови и небанкови финансови институции, които предлагат различни финансови продукти, изключително леснодостъпни за много потребители. Това бавно, но сигурно започна да налага един модел на живот, присъщ повече за западните държави и по-специално САЩ, при който хората живеят на заем.

Защо се случва това?
Все още в страната ни има много хора, които работят за месечна заплата, която трудно покрива разходите им за жилище, сметки и ежедневни нужди. Преди години взимането на потребителски кредити се случваше значително по-трудно и с много по-голям обем от документация, включително и ангажирането на поръчители. Днес този тип услуги са значително по-достъпни. Масово се рекламират кредити с представянето само на лична карта, а също така много банки започнаха по-активно да предлагат кредитни карти на своите клиенти и не само.

Така българските потребители намериха лесен и удобен начин да си набавят необходимите средства, които не могат да си осигурят с трудовото си възнаграждение.

Какво провокира нуждата от услугите на ЕОС Матрикс?
Както вече споменахме, ЕОС Матрикс е най-голямата колекторска агенция в страната. Тя съществува на българския пазар от повече от 16 години и е част международната финансова група EOS Group.

Повечето компании прибягват до нейните услуги, защото имат определен обем просрочени вземания, а партньорството със специализирана агенция за събиране и управление на вземания им освобождава вътрешен ресурс, необходим за основната дейност на фирмата. От друга страна ЕОС Матрикс осъществява професионално посредничество между просрочилия клиент и фирмата-кредитор, като запазва добрите взаимоотношения между двете страни.

Причините за възникване на едно просрочено задължение може да са много и различни и служителите на ЕОС Матрикс по събиране и управление на вземанията се стараят да получат възможно най-коректна информация за тях, за да могат да предложат най-подходящите варианти за справяне със задължението. А в същото време ниската финансова култура на българите предпоставя взимането на погрешни решения и неправилното разпределяне на месечния бюджет, което от своя страна води до просрочване на задълженията.

Google+ Comments