130 милиарда за Гърция

Гърция - втори спасителен пакетСлед две годишно търсене на решение за справянето с кризата в Гърция, страната вече може да отдъхне след сключването на споразумението за спасение на държавата от фалит. ЕС се съгласи да отпусне заем от 130 милиарда евро, с което спечели време на евро членката и даде възможност тя да се стабилизира. Тази стабилизация обаче трябва да е съпроводена с множество реформи, за да се постигне желание процент за намаляване на дълга на 120 процента от БВП до 2020 г. За изпълнението на споразумението обаче ще е необходимо инвеститорите да поемат по-големите загуби, за да може дълга да намалее със 107 милиарда евро. Очаква се в Гърция да се приеме закон, който да задължи несъгласните с тази процедура инвеститори. Другото условие е да се направят съкращения на разходите с 3 милиарда евро. Ако Атина спази своите обещания и предварителни уговорки, на Гърция ще се даде възможност за този заем от 130 милиарда евро. Според някои други държави обаче, това няма да е финалното разрешение на проблема.

Google+ Comments