5 футористични играчки от бъдещето

Изумявате ли се на човешкия гений понякога? Любопитни ли са ви всичките нови и нови продукти и услуги, които биват измисляни? Интересно ли ви е какво друго би могло да си появи на бял свят? А какво вече съществува, но не ви е познато?

Чудя се какво и мислите за тези 5 футористични играчки, с които и вашето дете реално може да се сдобие (стига да си покриете разходите по доставката преди това). Според мен са страхотни и се надявам един ден да бъдат по-достъпни и за българския потребител. А вие?

Google+ Comments