Бюджет след пандемията

По време на пандемията, а и след премахването на извънедната ситуация, постоянно се говори за настъпилата и все по-осезаема финансова криза. Специалисти в онлайн пространството дават съвети за това как трябва да се управлява семейният бюджет, особено, когато някои от членовете са загубили работата си. Повлияна от цялата получена информация, реших да обединя всичко, което ще е полезно за финансовия ни живот след пандемията.

Положението значително започна да се нормализира и да се появяват отново свободни работни места. Въпреки това заетостта и заплащането не са както преди шест месеца. Поради тази причина е важно всеки, който е започнал отново работа или пък продължава на старата си, да е наясно, че спечелените пари за съответния месец са от изключително значение. Казвам го, защото в момента броят на заразените се покачва и не е сигурно дали отново няма да се повтори ситуацията от март.

Следвайки тази логика, е добре да се осъзнае ценности на всеки един лев. Препоръчва се да се създаде таблица с всички предстоящи разходи за месеца. В нея трябва да се предвидят средства за разходи, задължения, храна и продукти за домакинството. След като се направи баланс на крайната сума спрямо разполаганите средства, е добре да се задели отделна сума за непредвидени разходи. Все пак всичко се случва и трябва човек да е подготвен.

След като сме наясно с основните разходи за месеца е време да се помисли и за спестяванията. Те са задължителни и не трябва да се пропускат месеци. Захранването на спестовния фонд дори с минимални средства е гаранция, че ще разполагаме с някакви заделени пари.

Съвсем накрая остават и финансите за допълнителни удоволствия, както ги наричам аз. Техники, дрехи, процедури – всичко това остава за един по-късен етап, когато вече разполагаме с повече средства и светът е финансово по-стабилен.

Google+ Comments