Трябва ли да се въведе данък нива?

nivaСред многото предизборни обещания, програми и платформи се прокрадна и една стара идея за въвеждането на данък нива. По паметливите от вас помнят или поне са чели, че няколко години след началото на демократичните промени у нас, се разтуряха ТКЗС-тата и земята беше върната на наследниците на някогашните й собственици, които къде доброволно, къде принудително са предоставили за общо ползване в земеделските стопанства. Известно време върнатите земи стояха пустеещи и необработвани, докато не се появиха арендатори, които започнаха да вземат под аренда земята от собствениците й, да оформят по-големи блокове и да отглеждат различни, предимно житни култури. От самото начало със закон собствениците на тези земи бяха освободени от данък върху придобитите ниви, така е и до днес. Та днес ще поразсъждавам колко логика има в това нивите да се облагат с данък. Ако се погледне от позицията на това, че днес в по-голямата си част земите, които са частна собственост, се обработват, респективно от тях се печели, логично е те да бъдат облагани с годишен данък, като всяко едно недвижимо имущество и с това да бъде подпомогнат отънелия държавен бюджет. Само че от друга страна, и в земеделието е като в бизнеса – има малки и големи. Големи, които успяват да се вредят за милионите левове, отпускани от Европейския съюз за земеделие, успяват да си купят модерна техника и да печелят добре от обработването на земята. Малките обаче едва кретат – като всичко малко в България и това би била една допълнителна финансова тежест. Така че, ако се мисли за облагане на нивите с данък, може би трябва да има някакъв механизъм, някакъв принцип за това, кои точно земи да бъдат обложени и с колко.

 

Google+ Comments