Как Българската банка за развитие навлиза в новото десетилетие и плановете на Стоян Мавродиев за бъдещето

През 2019 г. Българската банка за развитие отбеляза своята 20-годишнина и заедно с нея – рекордно високи резултати. В рамките на тези двадесет години, ББР