Преди да ви разберат трябва да ги разберете

Съвети за мениджъри:

„Два монолога не правят диалог.“
– Джеф Дали

Заглавието на тази тема може да изглежда малко анти-интуитивно за мениджърите, които непрекъснато бързат и искат да бъдат разбрани. Бързат с най-добри намерения – просто, за да свършат работата. За да усетят адреналина от скоростта и постигането на успех.

100% от резултатите в екипите ви се случват само през хората. Няма друг начин. Нищо не се случва от само себе си. И тези хора, преди да се раздадат в работата си, на първо място трябва да се почувстват приети, чути, видени и да са наясно с целите и приоритетите. Едва след това могат да насочат вниманието и енергията си към изпълнението на целите.

Една хубава метафора за тази тема е засилването тогава, когато се опитвате да скочите нависоко от място. Преди да скочите има момент на стабилизиране, припляскване и едва след това отскачане. Това стабилизиране при скачането е равно на вашето разбиране на хората от екипа, с които ви предстои изпълнението на целите, и едва след това тяхното разбиране към вашата визия.

За да направите мост между визията си и изпълнението ѝ, неизбежно ще ви трябва екип, който да ви помага, а не да ви пречи. В практиката, понякога екипите съвсем естествено пречат и саботират мениджъра си. Това е нормална реакция, когато хората се чувствам използвани и че се гледа при тях като на консумативи.

Това не означава задължително, че мениджърите гледат на тях като на лесно заменяеми части, но може такова да е усещането у хората и това усещане зависи единствено от тях самите. Със сигурност обаче трябва да се направи някаква промяна, ако това усещане за консуматив се окаже хронично.

От мениджъра зависи да не игнорира това саботиране от екипа, с надежда да се оправи от само себе си. То просто е симптом за нещо, което трябва да се оправи. То може да е неработещ процес, който фрустрира хората, може да е увеличаващият се натиск да се прави повече с по-малко. Или може да е просто това, че хората вече не са на правилните места и има нужда от ротация – или от пълна промяна.

Състоянието, при което имате правилните хора на правилните места, винаги е временно.

Въпрос на време е да настъпи промяна във външната среда, в хората от екипа или в самия вас. С други думи, за да имате правилните хора на правилните места, ще трябва да имате и правилното очакване, че тази конфигурация ще се преподрежда непрекъснато с течение на времето. За да получите тази конфигурация, неминуемо трябва първо да сте в режим на слушане, изследване и опознаване – накратко казано, в режим да ги разберете – и едва след това ще ви разберат. Едва след това ще вникнат и във вашата визия и амбициозни цели.

Щом започнете задвижването на хората към изпълнението на целите, горивото за тяхното собствено движение е в тях. За разлика от горивото от бензиностанциите, горивото, което задвижва повечето хора в екипите, е безплатно.

Това, естествено, не означава, че те работят безплатно и за малки заплати. Това означава нещо друго. Горивото, което обикновено задвижва и дълго време дава енергия на хората в екипите, наистина е безплатно, защото е под формата на някое от тези неща:

– Усещане, че някой друг го е грижа за хората като хора, а не само като позиции
– Усещането за принадлежност към едно цяло
– Гордост от работата, която се върши
– Ясни приоритети
– Предвидимост

Всички от горните неща са напълно безплатни. И в същото време те дават енергия и смисъл на хората в екипите да си вършат работата с ентусиазъм и удоволствие.

Харесаха ли ви моите съвети? Какъв е вашият опит?

Споделете в коментар.

Google+ Comments