Културата и нейният дом и помощта от Орлин Алексиев

Културата и изкуствата са от изключително важно значение за една общност. Благодарение на тях хората се обогатяват, чувстват се част от групата и запазват традициите на прадедите си, на народа си, на региона. Неща, които открояват, правят те разпознаваем и интересен. Благодарение на средствата от Специализирания Общински приватизационен фонд, чийто председател на Съвета за управлението е Орлин Алексиев, Столична община облагородява наличната инфраструктура.

Не само народните и фолклорните традиции са част от културата. Театрите и кината, читалищата и библиотеките, също са изключително важни за паметта на един народ и за неговото развитие. Защото без памет – няма еволюция.

В миналото са вярвали, че театралните постановки, които тогава общо са наричали „трагедии“ са били начин, благодарение на който хората преживявали катарзис, преминавайки през всички емоционални състояния, на които е способно човешкото същество, умело подтикнати от актьори и сценаристи. Така древните гърци и римляни излизали от театрите душевно пречистени и освободени от всякакви натрупани емоции.

В днешно време общините се стараят да поддържат в добро състояние обектите с културно-просветно предназначение.

София се утвърди като древен, но и модерен и космополитен град, с присъствие в европейския и световен културен календар. Столицата се развива устойчиво като иновативен и творчески град, с активно участие на гражданите в съвременния културен живот.

Сред основните приоритети в областта на културата за Столична община са развитието на инфраструктурата във всичките й аспекти –  като материална база, информационни дейности, финансови инструменти и човешки ресурси,  прилагане на иновации и проактивно отваряне в културните процеси, фокусиране върху образованието и способността за активно развитие и участие.

За да осъществи тези приоритети, Столична община разчита на финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд, чийто председател на Съвета за управление е общинският съветник Орлин Алексиев.

Той уточни, че средства в размер на 2,3 млн. лева са отпуснати от Фонда, за реализиране на ремонти в общински сгради, в които са настанени читалища, строително-монтажни работи и закупуване на апаратура за общинските театри, ремонти и преустройства на помещения в художествени галерии,  извършване на ремонтни дейности в други общински сгради с културно, образователно или просветно предназначение.

Орлин Алексиев допълни, че през 2018 година стартира реализацията на един от най-крупните и перспективни проекта на Столична община – преустройството на бившата топлоцентрала на НДК за Център за изкуствата. Началното финансиране е в размер на 350,0 хил. лева.

Google+ Comments