За какво стига заплатата?

В зависимост от населеното място и професията, която изпълняваме, ние получаваме различно възнаграждение. Въпреки разликите, заплатите в България варират в една доста тясна граница. Средната работна заплата у нас е в порядъка 500-600 лв. Интересното е за какво са достатъчни или не тези пари? За сам човек, които живее при родителите си, подобна запалата може би е достатъчна за покриване на екзистенциалните нужди, но какво правим ако имаме семейство или деца. Интересното е, че въпреки крайно недостатъчното заплащане, повечето хора са се научили да се справят по някакъв начин с това, което разполагат. Българите сме като същински финансови магьосници, които преливат от пусто в празно и в крайна сметка успяват да напълнят семейната хазна за най-важните неща. Единици са тези, които не съумяват да се адаптират и да се справят с положението и за тях остава единствения вариант – бягство. Емиграция в друга държава с повече и  по-добри възможности.

Google+ Comments